Den Apostoliske Truvedkjenninga
(The Apostles' Creed - Norwegian)

Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord.

«Herre, du er verdig til å motta herligheten og æren og makten, for du har skapt alle ting. De ble skapt og ble til fordi du ville det.» Apenbaring 4:11.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den Heilage Ande, fødd av Maria møy,

Men Gabriel skjønte hvordan hun hadde det. «Ikke vær redd, Maria,» trøstet han. «Du skal få oppleve en stor glede. Ganske snart vil du oppdage at du er med barn. Du kommer til å føde en gutt, og han skal hete Jesus. Sønnen din vil ikke bli noen vanlig gutt. Han skal kalles Guds sønn, og Gud selv skal gi ham Davids trone. Han skal herske over Israel til evig tid, og det skal ikke være noen grense for riket hans.» Maria undret seg, og hun måtte spørre engelen: «Hvordan skal jeg kunne få barn? Jeg har jo aldri vært sammen med noen mann på den måten?» Da svarte engelen: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Guds kraft skal omslutte deg. Derfor vil også barnet som blir født være hellig, og han skal kalles Guds sønn. Lukas 1:30-35.

pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen,

Nå var klokken tolv dagen før påsken. Og Pilatus sa til jødene: «Her er kongen deres!» «Bort med ham!» ropte de. «Bort med ham – korsfest ham!» «Hva? Skal jeg korsfeste kongen?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren,» ropte øversteprestene tilbake. Da overgav Pilatus Jesus til dem, så de kunne korsfeste ham. Johannes 19:14-16.

Kristus led også. Han døde for alle de synder vi, skyldige syndere, hadde gjort, enda han selv var uskyldig og aldri syndet. Det var for at han skulle føre oss trygt hjem til Gud. Men selv om kroppen hans døde, levde ånden videre. Det var i ånden han besøkte de åndene som var i fangenskap og talte til dem. 1 Peters 3:18, 19.

Jeg overleverte helt fra begynnelsen av det som jeg selv hadde mottatt, at Kristus døde for våre synder slik som Skriftene hadde sagt. Han ble begravet, og tre dager senere stod han opp fra graven, akkurat som profetene hadde forutsagt. 1 Korintierne 15:3, 4.

fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,

David talte om Jesus, og vi er alle vitner om at Jesus stod opp fra de døde. Nå sitter han på tronen og har den høyeste ære i himmelen. Nøyaktig som det ble lovt har Faderen sendt den Hellige Ånd. Dere ser selv resultatet av det. Apostlenes-gjerninge 2:32, 33.

skal koma att derifrå og døma levande og døde.

For Guds og for Jesu Kristi ansikt ber jeg deg inntrengende om dette. 2 Timoteus 4:1.

Eg trur på Den Heilage Ande,

Hvis dere elsker meg, gjør dere det jeg ber dere om. Og jeg vil be til min Far, og han skal gi dere en annen trøster, som aldri vil forlate dere. Denne trøsteren er den Hellige Ånd, Ånden som leder til hele sannheten. Verden kan ikke ta imot ham, for den ser ikke etter ham og kjenner ham ikke. Men det gjør dere, for han lever hos dere og skal en dag være i dere. Johannes 14:15-17.

ei heilag, allmenn kyrkje,

Du er Peter, en klippe, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Matteus 16:18.

eit samfunn av dei heilage,

Gud er trofast. Det er han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 1 Korintierne 1:9.

Igjen sier jeg, vi taler til dere om det vi selv virkelig har sett og hørt, slik at dere kan dele samfunnet og den glede som vi har med Faderen og med Jesus Kristus, hans Sønn. 1 Johannes 1:3.

forlating for syndene,

Brødre, – det er denne Jesus som kan gi tilgivelse for syndene deres. Alle som tror på ham får tilgivelse og blir regnet som rettferdige. Moseloven kunne ikke frikjenne dere, men det kan Jesus. Apostlenes-gjerninge 13:38, 39.

oppstoda av lekamen

Men vårt hjemland er i himmelen, og vår frelse, den Herre Jesus Kristus, er i himmelen. Vi ser fram til at han skal vende tilbake. Når han kommer, vil han ta kroppene våre og forvandle dem til herlighetskropper lik hans egen. Han bruker den samme mektige kraft som han skal bruke til å underlegge seg alle ting. Filippenserne 3:20, 21.

og evig liv.

For Gud elsket verden så høyt at han gav sin eneste Sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:16.

Amen.

 

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.