Calea lui Dumnezeu
(The Way to God)

Care sunt etapele sau paşii către mântuire?

Mulţi oameni sunt în căutarea “paşilor către mântuire”. Oamenilor le place ideea unui manual de ghidare care să aibă 5 paşi care, odată urmaţi, să se finalizeze cu mântuirea. Un astfel de exemplu este religia islamică, unde există conceptul celor 5 stâlpi. Conform islamismului, dacă un credincios musulman este supus celor 5 stâlpi, mântuirea va fi obţinută. Întrucât această idee a unui proces de mântuire pas-cu-pas este atrăgătoare, multe persoane din creştinism fac greşeala de a prezenta mântuirea ca fiind rezultatul unui proces etapizat, în paşi. Diverse denominaţii creştine adaugă botezul, mărturia publică, întoarcerea de la păcat, vorbirea în limbi etc., prezentându-le ca etape în mântuire. Însă Biblia prezintă un singur pas către mântuire. Atunci când gardianul din Filipi l-a întrebat pe apostolul Pavel “ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”, acesta i-a răspuns: “crede în Domnul Iisus Hristos şi vei fi mântuit” (Faptele Apostolilor 16:30-31).

Credinţa în Iisus Hristos ca şi Mântuitor este singurul “pas” către mântuire. Mesajul Bibliei este foarte clar. Cu toţii am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Din cauza păcatului nostru, noi merităm să fim separaţi pentru toată veşnicia de Dumnezeu, în iad.

Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23).

Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23).

Dar datorită dragostei Lui pentru noi, Dumnezeu a luat formă umană şi a murit în locul nostru, luând asupra Lui pedeapsa pe care noi o meritam.

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8).

Pe Cel ce n'a cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Corinteni 5:21).

Dumnezeu promite iertarea păcatelor şi viaţa veşnică tuturor care Îl primesc, prin credinţă, pe Iisus Hristos ca Mântuitor.

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16).

Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa vecinică. (Ioan 6:47).

Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8, 9).

Mântuirea nu constă în anumite etape pe care trebuie să le parcurgă omul pentru a câştiga mântuirea prin meritele sale. Da, creştinii trebuie să se boteze. Da, creştinii trebuie să Îl mărturisească pe Hristos ca Mântuitor. Da, creştinii trebuie să abandoneze păcatul. Da, creştinii trebuie să îşi dedice vieţile slujirii şi supunerii lor faţă de Dumnezeu. Totuşi, acestea nu sunt etape sau paşi către mântuire. Ele sunt rezultatul mântuirii. Din cauza păcatelor noastre, noi nu suntem în măsură în nici un fel să ne câştigăm mântuirea. Putem să urmăm 1000 de paşi, şi tot n-ar fi suficient. Iată de ce a trebuit ca Iisus Hristos să moară în locul nostru. Noi suntem absolut incapabili să plătim pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu sau să ne curăţăm singuri de păcat. Numai Dumnezeu ar putea să aducă mântuirea, şi exact acest lucru l-a făcut. Dumnezeu Însuşi a parcurs “etapele” şi astfel El oferă mântuirea oricăruia o acceptă ca venind de la El.

Mântuirea şi iertarea păcatelor nu constă în urmarea unor anumite etape sau paşi. Ci constă în a-L primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor şi în a recunoaşte că El a făcut totul în locul nostru. Dumnezeu cere un singur lucru de la noi —să Îl primim pe Iisus Hristos ca Mântuitor şi să ne încredem doar în El ca şi cale a mântuirii. Iată ceea ce face distincţia între credinţa creştină şi toate celelalte religii din întreaga lume, unde fiecare dintre ele are câte o listă de paşi care trebuie urmaţi pentru a câştiga astfel mântuirea. Credinţa creştină recunoaşte că Dumnezeu a făcut totul în locul credinciosului, şi doar ne cheamă să Îl primim pe El ca Mântuitor prin credinţă.

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12).

I -a scos afară, şi le -a zis: ,,Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mîntuit?``Pavel şi Sila i-au răspuns: ,,Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.`` (Faptele Apostolilor 16:30-31).

Nu există “cuvinte magice” care să te conducă la mântuire. Numai credinţa în moartea şi învierea lui Iisus ne pot mântui. Dacă înţelegi că eşti un păcătos şi că ai nevoie de mântuire prin Iisus Hristos, iată un exemplu de rugăciune a păcătosului pe care o poţi rosti către Dumnezeu: "Doamne, ştiu că sunt un păcătos. Ştiu că merit să suport consecinţele păcatelor mele. Mă încred totuşi în Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Cred că moartea şi învierea Sa îmi aduc iertarea. Mă încred în Iisus şi numai în El ca Domn şi Mântuitor personal. Îţi multumesc, Doamne, pentru mântuire şi pentru iertare! Amin!"

Sursa: www.gotquestions.org/Romana/

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.