Budskapet (Swedish)

De goda nyheterna om Jesus Kristus

Det viktigaste budskapet i Bibeln är det härliga evangeliet om Jesus Kristus. Hans sista uppmaning till sina lärljungar var att ”gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” Mark. 16:15. Detta är budskapet om Jesus Kristus som alla behöver höra. Därför att ”ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss”Apg  4:12.

Han är den mest berömda person som någonsin levat. Hans liv och lära har djupt påverkat fler  människor än någon annan. Nationer räknar tiden efter hans födelse. Hans dragningskraft sträcker sig över ras, kultur och nationsgränser. Människor har funnit hos honom vad de inte kunde finna hos någon annan.

Ingen annan undervisade som Jesus. Ingen levde som han. Ingen älskade som han. Ingen annan är som han. Han är ojämförbar!

 

Vem  han är.

Jesus är Kristus, Guds son.

En gång frågade Jesus sina lärljungar: ”Vem säger man att jag, Människosonen, är?” De svarade: ”En del säger Johannes döparen, en del Elia och andra Jeremia eller en av profeterna.” Naturligtvis var alla dessa svar fel. Jesus fortsatte: ”Men vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias den levande gudens son.” Jesus svarade: ”Salig är du Simon Barjona, för kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min far som är i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka  och  dödsrikets  portar ska aldrig få makt över den.”  Matt. 16:13-18.

Jesus själv påstod sig vara Guds son. När han var inför rätta inför Kaiafas, översteprästen frågade man honom: ”Är du Kristus , Guds son?” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det.” Herren blev dömd för hädelse och förtjänade döden. Matt. 26:63-68.

Jesus talade ofta om Far-Son relationen. Det var på grund av detta som judarna anklagade honom  för att göra sig lika stor som gud. Vem annan än Jesus kunde säga : ”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.” Joh. 5:21-23.

 

Jesus Kristus är Gud

Aposteln Johannes börjar sitt evangelium: ”I begynnelsen var Ordet , och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.”  Joh. 1:1. Jesus Kristus är ”Ordet som blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin far och han var fylld av nåd och sanning.” Joh. 1:14

Vi kan bara finna Gud där han har visat sig själv. Bara Jesus kunde säga: ”Den som har sett mig har sett Fadern.” Joh 14:9. Sonen har gjort Fadern känd. Aposteln Paulus säger så här: ”Han (Jesus) är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom” Kol. 1:15-17.

”Och i honom ,som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet.” Kol. 2:10. Han är både sann Gud och sann människa. Jesus är Gud förkroppsligad!

 

 

Vad han gjorde

Jesus Kristus dog för våra synder.

Hela mänskligheten har ett gemensamt problem. ”Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud” Rom. 3 :22,23. ”Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda.” Rom. 3:10. Synd är ett faktum i det mänskliga livet som inte kan förnekas.

Synden har sina konsekvenser. ”Genom en enda människa ( Adam)kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.” Rom. 5:12. ”Syndens lön är döden.” Rom. 6:23.

Alla ska dö. ”Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas.” Heb. 9:27. Ingen kommer undan Guds dom.

Du kan inte rädda dig själv genom goda gärningar. Bibeln säger detta klart. ”Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar.” Gal. 2:16. ”Inte för att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig räddade han oss.” Tit. 3:5. Tror du att Jesus skulle ha dött på korset om du kunde rädda dig själv genom att göra gott? Paulus svarar på denna fråga: ”Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet, hade ju Kristus inte behövt dö.” Gal.2:21.

Du behöver en Räddare. Tänk på Jesus som dog för dina synder i ditt ställe. ”Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig – kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” Rom.5:6-8. Jesus dog för oss medan vi var kraftlösa, gudlösa och syndfulla.  

Gud talade inte bara om sin kärlek till oss. Han visade den. ”Detta är kärleken; inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.” 1 John. 4:10. Denne kärlekens Gud har har gjort sig delaktig i hela mänsklighetens  synder och frälsning.

Att predika om korset var det viktigaste för aposteln Paulus. Han skrev: ”Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna.” 1 Kor.15:3. Kristus dog för våra synder!

 

Jesus Kristus uppstod från döden

Korset är bara halva budskapet. Uppståndelsen är andra halvan. Jesu död och uppståndelse går inte att dela på. ”..att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna.” 1Kor. 15:4..

Jesus  gjorde ett märkligt påstående i Joh 10:17,18: ”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det från mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka . Detta har min fader bestämt för mig.” Ingen annan skulle kunna  påstå detta.

Jesus förutsade sin uppståndelse, när han körde ut djuren och månglarna ur templet i Jerusalem. Han sa till judarna: ”Riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar.” De förstod inte att det tempel han talade om var hans kropp. Joh. 2:19,21. Senare gav han ett tecken till de skriftlärde och fariséerna då han sa: ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men de skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.” Matt 12:39,40.

Jesus dog för våra synder. Han uppstod igen på tredje dagen. ”Han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig(Paulus), detta ofullgångna foster.” 1Kor. 15:5-8. Dessa människor var ögonvittnen till Herren Jesu Kristi uppståndelse.

Apostlarna förde budskapet vidare, predikade de goda nyheterna om Jesus Kristus. De var förbjudna att predika evangeliet, men de lydde hellre Gud än människorna. De blev slagna, fängslade och dödade för att de predikade om Jesus och hans uppståndelse. Men de hade sett Jesus. De hade en personlig relation med Honom. De hade kunskap om Kristus. Om de hade ljugit om hans uppståndelse, skulle de då ha varit villiga att lida och dö på grund av en lögn? Naturligtvis inte!

De religiösa ledarna i Jerusalem kunde ha tystat predikningarna om uppståndelsen genast,  enkelt  genom att visa Jesu döda kropp. Men det fanns ingen kropp att visa. Graven var tom. Herren Jesus Kristus är uppstånden. Han är Frälsaren som sa. ”Jag är den som lever. Jag var död, och se jag lever i evigheters evighet. Amen.” Uppenb. 1:18

 

Ditt svar

Är Han din Frälsare? Känner du honom?

Budskapet, de goda nyheterna om Jesus Kristus, ”är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.” Rom. 1:16.

Paulus och Silas var två fängslade missionärer i Filippi. Det kom en jordbävning, och fängelsevakten blev rädd att fångarna skulle fly. Ängslig för sitt liv, frågade han Guds budbärare den  viktigaste frågan som finns i Bibeln: ”Vad ska jag göra för att räddas? ”De svarade: ”Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj.” Apg. 16:31.

Herren Jesus Kristus lovar evigt liv till dem som tror på honom. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ende son, för att var och en som tror på honom ska få evigt liv.” Joh. 6:47.

De som tar emot Jesus  Kristus genom tro blir Guds barn. ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.” Joh. 1:12,13. De som tror blir födda på nytt in i Guds familj.

Vad betyder det att tro på Jesus? För många människor är det bara ett mentalt samtycke, som att tro på George Washington eller någon annan historisk person. De känner till grundsanningarna i evangeliet och förklarar sig vara kristna. Deras logik må vara rätt, och de må vara korrekta i sin lära. De har aldrig välkomnat Honom in i sina liv, trott på honom som sin personlige Frälsare.

Du måste bli frälst. Du kan bli frälst. Skriften säger: ”Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.” Rom. 10:9,10.

Om du aldrig har tagit emot Jesus Kristus som din Frälsare, kan du be till Honom idag. För skriften säger: ”Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.” Rom. 10:11-13.

 

Svenska versionen av www.GotQuestions.org

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.