De Inspiratie van de Bijbel
(The Inspiration of the Bible)

De betekenis van inspiratie
Wanneer mensen zeggen dat de Bijbel geïnspireerd is, dan refereren zij aan het feit dat God de menselijke schrijvers van de Schriftteksten op een zodanige goddelijke manier beïnvloedde dat zij het Woord van God zelf vastlegden. In de context van de Schriftteksten betekent het woord inspiratie eenvoudigweg "door God leven ingeblazen". Inspiratie communiceert aan ons het feit dat de Bijbel werkelijk het Woord van God is en dit maakt de Bijbel uniek vergeleken met alle andere boeken.

Verbale plenaire
Hoewel er verschillende standpunten bestaan over de mate waarin de Bijbel geïnspireerd is, kan er geen twijfel bestaan over het feit dat de Bijbel zelf beweert dat elk woord ervan, in elk deel van de Bijbel, door God geïnspireerd is (1 Korintiërs 2:12-13; 2 Timoteüs 3:16-17). Deze kijk op de Schriftteksten wordt vaak de “verbale plenaire” inspiratie genoemd. Wat dat betekent is dat de inspiratie zich uitstrekt tot in de woorden zelf (verbale inspiratie), niet slechts in de concepten en ideeën; en dat de inspiratie zich over

alle delen en alle onderwerpen van de Schriftteksten uitstrekt (plenaire inspiratie). Er zijn mensen die geloven dat slechts gedeelten van de Bijbel geïnspireerd zijn, of dat alleen de gedachten of concepten die met religie te maken hebben geïnspireerd zijn, maar deze standpunten schieten tekort wanneer deze bekeken worden in het licht van wat de Bijbel zelf beweert. Volledige verbale plenaire inspiratie is een essentiële eigenschap van het Woord van God.

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
De reikwijdte van deze inspiratie kan in 2 Timoteüs 3:16 duidelijk worden onderscheiden: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven”. Dit vers vertelt ons dat God de volledige Schriftteksten heeft geïnspireerd en dat dit voor ons eigen goed is. Niet alleen die delen van de Bijbel die met religieuze doctrines te maken hebben zijn geïnspireerd, maar elk onderdeel is het Woord van God, van Genesis tot Openbaring. Omdat deze door God geïnspireerd zijn, zijn de Schriftteksten gezaghebbend met betrekking tot het instellen van doctrines, en voldoende om mensen te onderwijzen hoe zij een juiste relatie met God kunnen hebben, “om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen”. De Bijbel beweert niet alleen door God geïnspireerd te zijn, maar ook het vermogen te hebben om ons te kunnen veranderen en ons “compleet” te maken, om op te voeden tot een deugdzaam leven.

Het getuigenis van Jezus
Een ander vers dat over de inspiratie van de Schriftteksten gaat is 2 Petrus 1:21. Dit vers vertelt ons: “nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest”. Dit vers helpt ons te begrijpen, ook al werden de Schriftteksten door mensen geschreven, dat de woorden die zij schreven de woorden van God Zelf waren. Zelfs al gebruikte God mensen met hun uitgesproken persoonlijkheden en hun eigen schrijfstijl, toch werden de woorden die zij schreven door God op goddelijke wijze geïnspireerd. Jezus bevestigde Zelf de verbale plenaire inspiratie van de Schriftteksten toen Hij zei: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn " (Matteüs 5:17-18). In deze verzen versterkt Jezus de nauwkeurigheid van de Schriftteksten tot op het kleinste detail en tot op het meest onbeduidende leesteken – omdat deze de woorden van God zelf zijn.

Onfeilbaar en gezaghebbend
Omdat de Schriftteksten het geïnspireerde Woord van God zijn, kunnen we concluderen dat zij ook onfeilbaar en gezaghebbend zijn. Een correct beeld van God zal ons naar een correcte kijk op Zijn Woord leiden. Omdat God almachtig, alwetend en volledig perfect is, zal Zijn Woord door Gods aard zelf dezelfde karakteristieken hebben. Dezelfde verzen die de inspiratie van de Schriftteksten vaststellen zijn ook de verzen die vaststellen dat deze onfeilbaar en gezaghebbend zijn. De Bijbel is zonder twijfel wat deze beweert te zijn – het onmiskenbare, gezaghebbende Woord van God aan de mensheid.

 

Gebruikt met toestemming van www.gotquestions.org/nederlands/

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.