Hoe de Bijbel te bestuderen
(How to Study the Bible)

Het vaststellen van de betekenis van de Schriftteksten is één van de belangrijkste taken die een gelovige in zijn leven heeft. God vertelt ons niet dat we de Bijbel eenvoudigweg moeten lezen. We moeten deze bestuderen, deze op de juiste manier behandelen. Het bestuderen van de Schriftteksten is zwaar werk. Een oppervlakkige of haastige blik op de Schriftteksten kan soms zeer verkeerde conclusies opleveren over wat God nou eigenlijk bedoelt. Daarom is het cruciaal om diverse principes te begrijpen over hoe de correcte betekenis van Schriftteksten te bepalen.

Gebed en de Heilige Geest
1. Bid en vraag de Heilige Geest om je inzicht te verschaffen. Johannes 16:13 gaat als volgt: “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat". Jezus sprak in Johannes 16 over de Heilige Geest en Hij zei dat wanneer deze zou komen (ten tijde van het Pinksterfeest, Handelingen 2), dat Hij hen dan naar de volledige waarheid zou leiden. Net zoals de Heilige Geest de apostelen leidde bij het schrijven van het Nieuwe Testament, zo wijst Hij ons ook de weg bij het begrijpen van de Schriftteksten. Houd in gedachten dat de Bijbel het Boek van God is en dat we Hem moeten vragen wat dit betekent. Als je een Christen bent, dan huist de auteur van de Schriftteksten, de Heilige Geest, binnen in jou… en Hij wil dat je begrijpt wat Hij schreef.

Begrijp de context
2. Neem een Schrifttekst niet uit de context van de verzen waar deze een onderdeel van is en ga er niet van uit dat de betekenis van een vers onafhankelijk zou zijn van de verzen er omheen. Je moet altijd de omringende verzen en hoofdstukken lezen en je op de hoogte stellen van het doel van het boek. Hoewel alle Schriftteksten van God afkomstig zijn (2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:21), gebruikte God mensen om deze op te schrijven. Deze mensen hadden een thema in gedachten, een doel voor hun schrijven, een specifieke kwestie of kwesties waar zij het over wilden hebben. Lees over de achtergrond van het boek van de Bijbel dat je aan het studeren bent om te ontdekken wie het boek schreef, voor wie het werd geschreven en waarom het werd geschreven. Lees dan de hoofdstukken voorafgaand aan het vers of de verzen die je aan het bestuderen bent om een gevoel te krijgen voor het precieze onderwerp waar de auteur over schreef. Zorg er ook voor dat je de tekst voor zichzelf laat spreken. Soms kennen mensen hun eigen betekenissen aan woorden toe om die interpretatie te kunnen verkrijgen die ze zelf willen hebben.

Bestudeer de Bijbel met andere gelovigen
3. Probeer niet om volledig onafhankelijk te zijn wanneer je de Bijbel bestudeert. Het is arrogant om te denken dat je geen inzicht zou kunnen verwerven door gebruik te maken van het levenswerk van anderen die de Schriftteksten hebben bestudeerd. Sommige mensen nemen de verkeerde beslissing om de Bijbel met het idee te benaderen dat ze alleen op de Heilige Geest zullen vertrouwen en dan alle verborgen waarheden van de Schriftteksten zullen ontdekken. Christus heeft, door de Heilige Geest te geven, begaafde mensen en spirituele gaven beschikbaar gesteld aan het lichaam van Christus. Eén van deze spirituele gaven is de gave om te onderwijzen (Efeziërs 4:11-12; 1 Korintiërs 12:28). Deze onderwijzers worden ons door de Heer gegeven om ons te helpen om de Schriftteksten op een correcte manier te begrijpen en te gehoorzamen. Het is altijd wijs om de Bijbel met andere gelovigen te bestuderen en elkaar zo te helpen om de waarheid van God’s Woord te begrijpen en toe te passen.

Gebruikt door toestemming van www.gotquestions.org/nederlands/

 

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.