Heb je Eeuwig Leven?
(Do You Have Eternal Life?)

De Bijbel geeft duidelijk aan wat de weg naar Eeuwig Leven is. Allereerst moeten we erkennen dat we gezondigd hebben tegen God: ”Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid” (Romeinen 3:23). We hebben allemaal dingen gedaan die bij God niet door de beugel kunnen, waardoor we het verdienen gestraft te worden. Omdat al onze zonden uiteindelijk tegen een eeuwige God gepleegd zijn, is alleen eeuwige straf afdoende. ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).

Maar, Jezus Christus, de zondeloze (1 Petrus 2:22), eeuwige Zoon van God werd een mens (Johannes 1:1,14). Hij stierf om onze schuld te betalen. “Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren”. (Romeinen 5:8). Jezus Christus stierf aan het kruis (Johannes 19:31-42): Hij nam de straf op zich die wij verdienen (2 Korintiërs 5:21). Drie dagen later stond hij op uit de dood (1 Korintiërs 15:1-4). Dit bewijst zijn overwinning over zonde en dood. “(Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus,) Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven.” (1 Petrus 1:3).

In vertrouwen moeten wij ons afwenden van onze zonden en ons naar Christus keren voor onze verlossing (Handelingen 3:19). Als wij ons geloof op Hem vestigen, vertrouwend op zijn dood aan het kruis om voor onze zonden te betalen, zullen we vergeving krijgen en wordt ons eeuwig leven in de Hemel beloofd – dat krijgen we zelfs al tijdens ons leven op aarde. “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16). “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden” (Romeinen 10:9). Het geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis is de enige ware weg naar eeuwig leven! “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben” (Efeziërs 2:8-9).

Als jij Jezus Christus wilt aanvaarden als jouw Verlosser is hier een voorbeeld van een gebed dat je kunt bidden. Onthoud dat het opzeggen van dit gebed, of wat voor een gebed dan ook, je niet zal verlossen. Het is alleen het vertrouwen in Christus dat voor God de aanleiding is om je te verlossen van zonde. Dit gebed is simpelweg een manier om tegenover God uit te spreken dat je in Hem gelooft en om Hem te bedanken voor je verlossing. “God, ik weet dat ik heb gezondigd tegen U en dat ik verdien gestraft te worden. Maar Jezus nam de straf die ik verdien zodat ik vergeven kon worden omdat ik geloof in Hem en Hem aanneem als mijn Heer en Verlosser. Ik wend mij af van mijn zonde en stel mijn vertrouwen op U voor mijn verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

Used by permission of www.gotquestions.org/nederlands/

Translated by:

english-to-dutch-translator

bibi.derwaarts@online.nl

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.