Wie is Jezus Christus?

(Who is Jesus Christ?)

In tegenstelling tot de vraag, “Bestaat God?”, vragen maar weinig mensen zich af of Jezus wel bestaan heeft. Het is algemeen aanvaard dat Jezus echt een man was die zo’n 2000 jaar geleden in Israël op de aarde liep. Het debat begint pas als het onderwerp van Jezus’ volledige identiteit besproken wordt. Bijna elke grotere religie leert dat Jezus een profeet was, of een goede leraar, of een goddelijke man. Het probleem is, de Bijbel vertelt ons dat Jezus oneindig veel meer was dan een profeet, een goede leraar of een goddelijke man.

Je moet kiezen

C.S. Lewis schrijft in zijn boek Onversneden Christendom het volgende: “Ik probeer hier te voorkomen dat ook maar één persoon het echte domme ding zegt wat mensen vaak over Hem (Jezus Christus) zeggen: “Ik ben er klaar voor om Jezus te accepteren als een groot moreel leraar, maar ik kan zijn claim God te zijn niet aanvaarden.” Dat is juist datgene wat we niet moeten zeggen. Een man die alleen maar een man was en de soort dingen zei die Jezus zei zou niet een groot moreel leraar zijn. Hij zou óf een gek zijn – op het niveau van een man die zegt een gepocheerd ei te zijn – of anders de Duivel uit de Hel. U moet de keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God, of hij is een gek of erger … U kunt hem tot zwijgen brengen door hem een gek te noemen, u kunt naar hem spugen en hem doden alsof hij een demon was; of u kunt aan zijn voeten vallen en hem Heer en God noemen. Maar laten we niet van die neerbuigende onzin gaan verzinnen dat hij een groot menselijke leraar was. Hij heeft die optie niet open gehouden voor ons. Dat lag niet in zijn bedoeling.”

De claim van Jezus

Dus, wie zegt Jezus dat Hij is? Wie zegt de Bijbel dat Hij was? Allereerst, laten we eens kijken naar Jezus’ woorden in Johannes 10:30, “De Vader en Ik zijn één.” Op het eerste gezicht, lijkt dit er misschien niet op dat dit een claim is God te zijn. Echter, kijk naar de reactie van de Joden op Zijn verklaring, “Wij willen U niet straffen om al het goede wat U gedaan hebt”, antwoordden zij, “maar omdat U God beledigt. U bent een mens als wij en U maakt Uzelf tot God!” (Johannes 10:33). De Joden namen Jezus’ verklaring aan als een claim God te zijn. In de daarop volgende verzen verbetert Jezus de Joden nooit. Hij zegt bijvoorbeeld nooit: “Ik heb níet beweerd dat ik God ben.”

Jezus is God

Dat wijst erop dat Jezus écht zei dat Hij God was door te verklaren: “De Vader en Ik zijn één” (Johannes10:30). Johannes 8:58 is nog voorbeeld. Jezus verkondigt, “Het is zoals Ik zeg”, antwoordde Jezus. “Ik was er al voor Abraham werd geboren.” Weer, als antwoord hierop, pakten de Joden stenen op in een poging Jezus te stenigen (Johannes 8:59). Jezus maakte zijn identiteit bekend als “Ik ben die Ik ben”. Dit is een letterlijke toepassing van de naam van God in het Oude Testament (Exodus 3:14). Waarom zouden de Joden wederom Jezus willen stenigen als Hij niet iets gezegd had dat zij als godslastering zagen, namelijk de claim God te zijn?

Johannes 1:1 zegt dat “het Woord God was.” Johannes 1:14 zegt dat “het Woord mens is geworden.” Dit wijst er duidelijk op dat Jezus God is als mens. Thomas de discipel verklaarde aan Jezus, “Mijn Heer, mijn God” (Johannes 20:28). Jezus corrigeert hem niet. De apostel Paulus beschrijft Hem als,”…onze grote God en Redder, Jezus Christus.” (Titus 2:13). De apostel Petrus zegt hetzelfde “…onze God en Redder, Jezus Christus.” God de Vader is ook getuige van Jezus volle identiteit, “Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren.” (Jesaja 9:6). Voorspellingen uit het Oude Testament verkondigen zijn God-zijn, “Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van de vrede” (Jesaja 9:5).

Dus, zoals C.S. Lewis betoogde, het is geen optie te geloven dat Jezus een goede leraar was. Jezus claimt duidelijk en ontegenzeglijk dat Hij God is. Als Hij niet God is, dan is Hij een leugenaar, en dus geen profeet, goede leraar, of een goddelijk man. In pogingen om de woorden van Jezus weg te verklaren, beweren moderne “geleerden” dat de “ware historische Jezus” veel dingen niet gezegd heeft die de Bijbel Hem toeschrijft. Wie zijn wij dat wij met God’s Woord in discussie gaan over wat Jezus wel of niet gezegd heeft? Hoe kan een “geleerde” 2000 jaar verwijderd van Jezus een beter inzicht hebben in wat Jezus wel of niet gezegd heeft dan diegenen die met Hem leefde, met Hem dienden, en door Jezus Zelf onderwezen werden (Johannes 14:26)?

Waarom is de vraag over Jezus’ ware identiteit zo belangrijk?

Waarom maakt het uit of Jezus God is of niet? De meest belangrijke reden dat Jezus God moet zijn is dat als Hij niet God is, Zijn dood niet genoeg zou zijn geweest om de schuld van de zonden van de gehele wereld te betalen (1 Johannes 2:2). Alleen God zou zo’n oneindige schuld kunnen betalen (Romeinen 5:8; 2 Corinthiërs 5:21). Jezus moest God zijn, zodat Hij onze schuld kon betalen. Jezus moest een mens zijn, zodat Hij kon sterven. Verlossing is beschikbaar alleen door geloof in Jezus Christus! Jezus’ Goddelijkheid is waarom Hij de enige weg is tot Verlossing. Jezus’ Goddelijkheid is waarom Hij verkondigde, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben de enige weg tot de Vader” (Johannes 14:6).

 

Gebruikt door toestemming van www.gotquestions.org/nederlands/

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.